Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta informasjon om arrangementer, nyheter o.l.


RSS

Aktuelt fra UHR kan abonneres på via RSS-feed

ContentStart

Nasjonale råd

Universitets- og høgskolerådet har opprettet tre sektorovergripende nasjonale råd. Rådene er Nasjonalt råd for kunstnerisk utviklingsarbeid (NRKU), Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU) og Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA). Fra 1. januar 2017 er Nasjonalt råd for teknologisk utdanning (NRT) og Nasjonalt fakultetsmøte for realfag (NFmR) organisert i ny fagstrategisk enhet for MNT-feltet, UHR-MNT.

Reglement for UHRs fagstrategiske enheter, herunder nasjonale fakultetsmøter, nasjonale råd og nasjonale profesjonsråd.

NRHS

Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning

Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning (NRHS) var ett av fem nasjonale råd under Universitets- og høgskolerådet. Dette rådet ble nedlagt 1. september 2014. Fagområdene ivaretas nå av Nasjonal fagstrategisk enhet for helse- og sosialfagutdanning, samt 14 profesjonsråd. Se forøvrig hjemmesidene til NFE-HS.

NRKU

Nasjonalt råd for kunstnerisk utviklingsarbeid

Nasjonalt råd for kunstnerisk utviklingsarbeid (rådet) er en fagstrategisk enhet under Universitets- og høgskolerådet (UHR). Det er et rådgivende organ for UHR og dets medlemsinstitusjoner i saker som gjelder kunstnerisk utviklingsarbeid. Rådet skal arbeide for å styrke kunstnerisk utviklingsarbeid i høyere utdanning, og gi råd og innspill til UHR i overordnede faglige og fagpolitiske spørsmål knyttet til dette. Rådet skal også følge opp saker fra UHRs styre og samarbeide med andre organer i UHR.

NRLU

Nasjonalt råd for lærerutdanning

Nasjonalt råd for lærarutdanning (NRLU) er eitt av fem nasjonale råd under Universitets- og høgskolerådet. NRLU er eit sektorovergripande organ som har som oppgåve å samordne og styrke norsk lærarutdanning, og forsking innafor lærarutdanningsfeltet. I rådet sit representantar frå alle utdanningsinstitusjonar som gir ei eller fleire av dei sju hovedtypane lærarutdanning; barnehagelærarutdanning, grunnskolelærarutdanning 1-7 og 5-10, treårige faglærarutdanningar for praktiske og estetiske fag , yrkesfaglærarutdanning, lektorutdanning for trinn 8-13 og praktisk-pedagogisk utdanningar for allmenne fag og for yrkesfag. I tillegg er NRLU sett saman av studentrepresentantar, eksterne representantar og observatørar, til saman i overkant av 40 personar. Rådet møtes tre gangar i året.

NRØA

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) er et av fem nasjonale råd under Universitets- og høgskolerådet. NRØA er sektorovergripende og har som oppgave å samordne og styrke høgre utdanning og forskning innenfor økonomisk-administrativ utdanning. I Rådet sitter representanter fra alle statlige utdanningsinstitusjoner som gir utdanning innenfor fagområdet, dvs statlige høgskoler, alle universitetene, Norges handelshøyskole og Handelshøyskolen BI. I tillegg består NRØA av studentrepresentanter, eksterne representanter og observatører, til sammen 40 personer. Rådet møtes tre ganger i året.

NRT

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning (NRT) var ett av fem nasjonale råd under Universitets- og høgskolerådet. Dette rådet ble nedlagt 31. desember 2016. Fagområdene ivaretas nå av Nasjonal fagstrategisk enhet for MNT-feltet: UHR-MNT. Se forøvrig egen nettside for den nye fagstrategiske enheten: UHR-MNT

ContentEnd