Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta informasjon om arrangementer, nyheter o.l.


RSS

Aktuelt fra UHR kan abonneres på via RSS-feed

ContentStart

Nasjonale profesjonsråd

Råd for profesjonsutdanninger på universitets- og høgskolenivå er opprettet av Universitets- og høgskolerådet for å samordne høyere utdanning og forskning innenfor profesjonsfagområder som ikke er organisert under nasjonale fakultetsmøter eller Nasjonale råd for helse- og sosialfaglig, lærer-, teknologisk, og økonomisk-administrativ utdanning. De sistnevnte er etablert etter avtale med Utdannings- og forskningsdepartementet og følger egne reglementer. Profesjonsrådene skal gi råd i overordnede faglige og fagpolitiske spørsmål etter anmodning fra institusjonene som gir den aktuelle utdanningen eller fra Universitets- og høgskolerådet.

De nasjonale profesjonsrådene for utdanning og forskning på det helse- og sosialfaglige området er underlagt et eget reglement. Oversikt over disse rådene foreligger her.

 

Oversikt
Møtereferat
Reglement
Sentrale dokumenter

ContentEnd