Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta informasjon om arrangementer, nyheter o.l.


RSS

Aktuelt fra UHR kan abonneres på via RSS-feed

ContentStart

Andre utvalg og komiteer

Kif-komiteen

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif)

For å fremme likestilling mellom kvinner og menn i universitets- og høgskolesektoren oppnevnte det daværende Utdannings- og forskningsdepartementet i 2004 Komité for integreringstiltak - kvinner i forskning (Kif) for en treårsperiode. Neste komité var i funksjon fra 2007-2010, med et utvidet mandat som også omfattet forskningsinstituttene. En ny komité ble oppnevnt fra 1. april 2010 under navnet Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif). Oppnevningsperioden ble forlenget til fire år og perioden utløp 31. desember 2013. Ny komité er oppnevnt for perioden 1. januar 2014-31. desember 2017. Den ledes av professor Curt Rice, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet. Sekretariatet er lagt til Universitets- og høgskolerådet.Komiteen skifter navn til Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) og skal ha følgende utvidete mandat som også omfatter mangfold.

Uniped

Tidsskrift for universitets- og høyskolepedagogikk

ContentEnd