Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta informasjon om arrangementer, nyheter o.l.


RSS

Aktuelt fra UHR kan abonneres på via RSS-feed

ContentStart

Ledelsesmodell

UHR har utarbeidet en oversikt over institusjonenes ledelsesmodell, samt en oversikt over hva de forskjellige høgskolene har avgjort om deres ledelsesmodel eller når de vil avgjøre det.

 
Som følge av ny lov for universiteter og høgskoler, er høgskolene i ferd med å avgjøre hvordan deres ledelsesmodell skal se ut fra 1. august 2007. Universitetene og de vitenskaplige høgskolene har allerede vedtatt sine ledelsesmodeller. Under er et dokument med oversikt over hvilke ledelsesmodeller de forskjellige institusjonene har valgt på nivå 1, 2 og 3. På høgskolene står enten dagens ledelsesform med dato for når de skal avgjøre ledelsesform etter 31.08.07 eller den ledelsesformen de har avgjort at de skal ha etter 31.08.07. Da står det Vedtatt under. De institusjonene som ikke har rapportert inn informasjon, står kun med nåværende ledelsesform. 
 
Dataene og den første versjonen av oversikten er laget av Forskerforbundet. Universitets- og høgskolerådet har samlet inn data fra høgskolene og vil oppdatere oversikten kontinuerlig.
 
Oversikten kan lastes ned her (fra 2007).
Ny oversikt er under utarbeidelse.
 
Rettelser i oversikten kan meldes til ann.elin.b.andersen@uhr.no

 

ContentEnd