Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta informasjon om arrangementer, nyheter o.l.


RSS

Aktuelt fra UHR kan abonneres på via RSS-feed

ContentStart

Medlemmer

Her finnes oversikt over UHRs medlemsinstitusjoner, rektorer, styringsorgan, veiledning om medlemskap, m.m.

Oversikt
Eksterne styreledere
Rektorer

Dette er en oversikt over rektorene ved alle medlemsinstitusjonene i Universitets- og høgskolerådet.

Styringsorgan

Dette er en portal til de øverste styrene ved samtlige institusjoner i universitets- og høgskolesektoren som er medlemmer i UHR.

Lenke til styret ved den enkelte institusjon finnes ved å klikke på institusjonsnavnet fra oversikten over medlemsinstitusjoner

Ledelsesmodell
UHR har utarbeidet en oversikt over institusjonenes ledelsesmodell, samt en oversikt over hva de forskjellige høgskolene har avgjort om deres ledelsesmodel eller når de vil avgjøre det.
Veiledning om medlemskap i UHR

ContentEnd