Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta informasjon om arrangementer, nyheter o.l.


RSS

Aktuelt fra UHR kan abonneres på via RSS-feed

ContentStart
  • Vis utskriftsvennlig utgave

Aktivitetskalender

05.01.18

Beredskapskonferansen i Stavanger 2018: Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

Beredskapsrådet og Universitetet i Stavanger i samarbeid med Kunnskapsdepartementet arrangerer 5. januar 2018 en konferanse for hele universitets- og høyskolesektoren. Bakgrunnen for konferansen er at universiteter og høyskoler på oppfordring fra Kunnskapsdepartementet må drøfte sin rolle når det gjelder forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme.

Målgruppe
Sektorens toppledere, sikkerhets- og beredskapsansvarlige, fagpersoner som er interessert i forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme, samt ledere av studentorganisasjoner og studentsamskipnader.

Tid: Fredag 5. januar 2018, kl. 10:00 – 16:00.
Sted: Universitetet i Stavanger (UiS), Tjodhallen, Kjølv Egelands hus.

10.01.18

NOKUT-frokost: Underviserundersøkelsen

NOKUT starter det nye året med å invitere til frokost hvor resultatene fra underviserundersøkelsen presenteres.
Frokosten holdes på MESH, kl. 0800-0930.
Arrangementet streames.

12.01.18

UHR-Lærerutdanning AU-møte

Møte i arbeidsutvalget til UHR-Lærerutdanning, kl. 09.30-15.30 i UHRs lokaler.

16.01.18

UHR-Administrasjon

Møte i UHRs administrasjonsutvalg, kl 10.00-15.30 i UHRs lokaler.

01.02.18

UHR-Bibliotek

Interimarbeidsutvalgsmøte i UHR-Bibliotek, UHRs lokaler.

05.02.18

NOKUT-frokost: Studiebarometeret 5.0

Tall fra studiebarometeret legges fram 5. februar på Mesh i Tordenskiolds gate 3, Oslo

07.02.18

UHRs innkjøpsutvalg

Møte i UHRs innkjøpsutvalg

08.02.18

Møte i UHR-HS AU

Møte i arbeidsutvalget til nasjonal fagstrategisk enhet for utdanning og forskning innen helse- og sosialfag.

08.02.18 - 09.02.18

Bærekraftskonferansen i Bergen 2018: Kunnskap for vår felles fremtid

Den 8. og 9. februar 2018 arrangerer Universitetet i Bergen i samarbeid med andre norske universiteter og høyskoler, Kunnskapsdepartementet, Utenriksdepartementet, Helsedirektoratet og Norad en konferanse om bærekraftsmålene for hele akademia i Norge.
Utgangspunkt for konferansen er hva universiteter og høyskoler kan gjøre for å bidra til å oppfylle de 17 bærekraftsmålene i FNs Agenda 2030.

09.02.18

UHR-HS

Møte i nasjonal fagstrategisk enhet for utdanning og forskning innen helse- og sosialfag.

09.02.18

UHR styremøte

Møte i UHRs styre, UHRs lokaler.

09.02.18

UHR-Publisering

Møte i UHR-Publisering, kl. 10-15, UHRs lokaler

12.02.18 - 13.02.18

UHR-Utdanning

Konstituerende møte i UHR-Utdanning 12. og 13. februar 2018 på OsloMet - Storbyuniversitetet, Pilestredet 46, Oslo.

14.02.18

UHR-Lærerutdannings arbeidsutvalg

Møte i UHR-Lærerutdannings arbeidsutvalg. Skypemøte fra 10 til 13

26.02.18

UHRs økonomiutvalg

Møte i UHRs økonomiutvalg (skype)

26.02.18

UHR-Administrasjon

Møte i UHR-Administrasjons interimutvalg

28.02.18

NIFU-seminar: Har vi et godt akademisk karrieresystem i Norge?

Får universiteter og høgskoler den kompetansen de trenger med dagens karrieresystem og stillingsstruktur? Hvordan bør de framtidige karriereveiene se ut?

Sted: NIFU, Tøyen (Økernveien 9)
Tid: 28. februar 2018, kl. 14:00-15:30
Påmelding innen mandag 26. februar kl. 14.00. Mer informasjon om program og påmelding les mer på NIFUs nettsider.

01.03.18

Kopinorseminaret 2018: Studenten og de gode hjelperne

Velkommen til Kopinorseminaret om høyere utdanning, torsdag 1. mars.Høyere utdanning er i endring. Studietilbud og institusjoner utvikles, og som støtte for undervisningen bidrar blant annet bibliotek, forlag og bokhandel i studiehverdagen. Er det flyt, god informasjon og koordinering av tilbudene? Hvor tilpasset er de dagens krav? Og treffer de studentenes behov?
Torsdag 1. mars kl. 9.00-12.15, Thon konferansesenter, Nansensalen, Universitetsgata 26, Oslo.

05.03.18 - 07.03.18

Dekanskolen 13 - lederutvikling

Tredje samling, Sem gjestegård, Asker.

06.03.18 - 07.03.18

NARMA vårkonferanse 2018 – Open Science

UHRs forskningsadministrative nettverk, NARMA, arrangerer vårkonferanse den 6. og 7. mars 2018 på Thon Hotel Arena, Lillestrøm. Tema for konferansen er open science.

Påmeldingen til NARMAs 7. vårkonferanse er nå åpen, og det vil være mulig å delta på en rekke spennede parallellsesjoner.

13.03.18 - 15.03.18

Internasjonaliseringskonferansen 2018

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) arrangerer Internasjonaliseringskonferansen 2018 (IK 18) i Bodø 13.-15. mars 2018. Påmeldingen er nå åpnet. Har norsk utdanning det som trengs for å utdanne fremtidens verdensborgere? Hvordan forbereder vi studentene på det som kommer? Bli med på diskusjonen. Få inspirasjon, faglig påfyll og nye perspektiver, omgitt av spektakulær nordnorsk natur.

14.03.18 - 15.03.18

Kif-komiteen

Møte i Kif-komiteen (komite for kjønnsbalanse og mangfold i forskning).

19.03.18

UHR-Bibliotek

Konstituerende møte i UHR-Bibliotek, Clarion Hotel & Congress i Trondheim, kl 10-13..

21.03.18 - 22.03.18

UHR-Lærerutdanning

Møte i UHR-Lærerutdanning 21.-22. mars 2018, konstituerende møte 22. mars kl 12-15. Sted: Høgskolen i Innlandet, campus Hamar.

23.03.18

UHR-Forskning

Møte i Interim AU UHR-Forskning 23.3.18, kl 09.00 – 15.00 i UHRs lokaler, Stortorvet 2, 5. etg

09.04.18

UHR styremøte

Møte i UHRs styre, UHRs lokaler kl. 10.00-16.00.

10.04.18 - 11.04.18

Nasjonal nettverkskonferanse for likestilling og mangfold i UH-sektoren

10.- 11. april skal Universitetet i Bergen i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet være vertskap for den nasjonale Nettverkskonferansen for mangfold og likestilling i norsk UH-sektor. Målgruppen er likestillingsmedarbeidere, ledere og HR. Overordnede tema er seksuell trakassering, mangfolds- og likestillingsledelse og ubevisste fordommer.

10.04.18

UHR-Utdanning-AU

Møte i arbeidsutvalget til UHR-Utdanning, UHRs lokaler.

17.04.18

UHR-Samisk

Konstituerende møte i UHR-Samisk.

18.04.18

UHR-Administrasjon

Konstituering av UHR-Administrasjon, sted:
Gardermoen, kl. 09.00-18.00.

23.04.18

UHRs forum for forskerutdanning

Møte i UHRs forum for forskerutdanning, kl. 10.00-14.00 på OsloMet.

24.04.18

UHR-Lærerutdannings arbeidsutvalg

Møte i UHR-Lærerutdannings arbeidsutvalg, Gardermoen

25.04.18 - 26.04.18

UHR-LU: Lærerutdanningskonferansen 2018

25.4.18: Lærerutdanningskonferansen 2018.
En lærerutdanning for fremtidens barnehage og skole -
Hva er forventningene til lærerutdanningene i møtet med nye styringsdokumenter for skole og barnehage?

26.4.18: Høringskonferanse om forslag til nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanning.

25.04.18

Samling for økonomidirektørene

Samling for økonomidirektørene, NTNU Ålesund

25.04.18

UiB: Christiekonferansen: Toleransens grenser

Tema er "Toleransens grenser". Programmet er rett rundt hjørnet.
Christiekonferansen er en av Norges viktigste møteplasser for akademia og nærings-, kultur og samfunnsliv. Målgruppen er beslutningstakere og nøkkelpersoner fra næringsliv, kulturliv, offentlig virksomhet, frivillige organisasjoner og media.

Påmeldingsfrist: 4. april.

26.04.18 - 27.04.18

UHR-MNT

Konstituerende møte i UHR-MNT, sted: Universitetet i Bergen.

02.05.18

UHR-Forskning

Konstituerende møte i UHR-Forskning, kl. 09.00-15.30 på Gardermoen

02.05.18 - 03.05.18

UHR-Samfunnsfag

Konstituerende møte i UHR-Samfunnsfag.

02.05.18 - 03.05.18

UHR-Helse og sosial

Møte i UHR-Helse og sosial, Gardermoen Airport Hotel.

04.05.18

UHR-Økonomi og administrasjon

Konstituerende møte i UHR-Økonomi og administrasjon.

09.05.18

UHR-Lærerutdannings arbeidsutvalg

Skypemøte i UHR-Lærerutdannings arbeidsutvalg, kl. 10-13

25.05.18

UHR-Helse og sosial AU

Møte i arbeidsutvalget til UHR-Helse og sosial.

28.05.18 - 30.05.18

UHRs representantskapsmøte

Møte i UHRs representantskap. Vertskap er Samisk høgskole, møtested: Kautokeino.

28.05.18 - 30.05.18

Dekanskolen 13 - lederutvikling

Fjerde samling, Sem gjestegård, Asker.

01.06.18

UHR-Publisering

Møte i UHR-Publisering, kl. 10-15, UHRs lokaler

01.06.18

NIFU årskonferanse 2018: Klarer vi å rekruttere riktig kompetanse til fremtidens kunnskapsinstitusjoner?

Tid: Fredag 1. juni 2018 kl. 13.30
Sted: Munchmuseet, Tøyen
Kunnskap er grunnlaget for demokrati, verdiskaping og velferd. Samtidig er rekrutteringen til kunnskapssamfunnets kjerneinstitusjoner – skoler, universiteter og høgskoler – under press. Lærertettheten skal opp – men lærermangelen øker. Forskningen skal bli verdensledende – men høy midlertidighet og usikkerhet blant unge forskere truer forskeryrkets attraktivitet. Både skoler og universiteter får et stadig bredere samfunnsoppdrag, som krever kompetanse utover det norske lærer- og forskerutdanninger gir. Nye karriereveier og en ny kompetansemiks vokser fram.

04.06.18

UHR-Utdanning-AU

Møte i arbeidsutvalget til UHR-Utdanning, UHRs lokaler.

13.06.18

UHR styremøte

Møte i UHRs styre, UHRs lokaler.

13.06.18

Nordisk konferanse - Current Priorities and Future Challenges: Higher Education in the Nordic Region

Vilka utmaningar står de nordiska länderna inför när det gäller högre utbildning? Hur kan vi lära av varandra?

På uppdrag av regeringen arrangerar Universitetskanslersämbetet nordisk konferens om kvalitet i högre utbildning. Konferensen Current Priorities and Future Challenges: Higher Education in the Nordic Region anordnas i samband med Sveriges ordförandeskap för Nordiska ministerrådet och hålls den 13 juni på Münchenbryggeriet i Stockholm. Konferensen riktar sig till beslutsfattare och verksamma inom högre utbildning i Norden.

Tid: 13 juni
Plats: Stockholm, Münchenbryggeriet

Program och mer information kommer publiceras inom kort. Konferensen hålls på engelska.

13.06.18 - 14.06.18

Nasjonal forskerutdanningskonferanse 2018

Universitetet i Oslo er vertskap for den nasjonale forskerutdanningskonferansen 2018. Tema: Karriereutvikling.

Tid: 13.-14. juni 2018
Sted: Ole-Johan Dahls hus, Blindern
Påmeldingsfrist: 11. mai

18.06.18 - 21.06.18

The 39th annual IATUL Conference

Be an early bird and register for the IATUL conference in Oslo June 18th-21st 2018 before April 20th.

Get inspiration for the future work with library development and meet up with colleagues from all over the world at the same time. The topics for the
conference are: User Centered Library and Service Design, Research Support and Open Science, Open Innovation, Beyond now - leading the workforce of the future, Information Literacy in a Digital Age · Strategic Collaboration, locally and globally

For registration and program go to

21.06.18

UHR-Humaniora

Konstituerende møte i UHR-Humaniora.

30.08.18

UHR-Lærerutdannings arbeidsutvalg

Møte i UHR-Lærerutdannings arbeidsutvalg, UHRs lokaler

31.08.18

UHR styremøte

Møte i UHRs styre, UHRs lokaler.

07.09.18

UHR-Publisering

Møte i UHR-Publisering, kl. 10-15, UHRs lokaler

24.10.18 - 27.10.18

Internasjonal konferanse om undervisning og læring i høyere utdanning (ISSOTL)

En av de største internasjonale konferansene om undervising og læring i høyere utdanning kommer til Bergen 24-27 oktober 2018!
Dette er den årlige konferansen til «The International Society for Scholarship in Teaching and Learning» ISSOTL, og den samler ca. 500 undervisere og forskere fra hele verden. “Scholarship in Teaching and Learning” handler om å ha en vitenskaplig tilnærming til ‘hva som virker’ i undervsining og læring, og temaet for årets konferanse er “Toward a learning culture” det er altså de kollegiale og kulturelle aspektene ved læring og utdanning som vil stå i sentrum. ! Du kan bidra med presentasjon eller poster, og delta i panel, workshop eller bare være deltager. Frist for å levere inn abstract er 1. april.

29.10.18

UHR styremøte

Møte i UHRs styre, UHRs lokaler

21.11.18 - 22.11.18

UHRs representantskapsmøte

Møte i UHRs representantskap, sted ikke avklart.

29.11.18

UHR-Lærerutdannings arbeidsutvalg

Møte i UHR-Lærerutdannings arbeidsutvalg, UHRs lokaler

30.11.18

UHR-Publisering

Møte i UHR-Publisering, kl. 10-15, UHRs lokaler

14.12.18

UHR styremøte

Møte i UHRs styre, UHRs lokaler.

ContentEnd