Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta informasjon om arrangementer, nyheter o.l.


RSS

Aktuelt fra UHR kan abonneres på via RSS-feed

ContentStart
  • Vis utskriftsvennlig utgave

Aktivitetskalender

05.01.18

Beredskapskonferansen i Stavanger 2018: Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

Beredskapsrådet og Universitetet i Stavanger i samarbeid med Kunnskapsdepartementet arrangerer 5. januar 2018 en konferanse for hele universitets- og høyskolesektoren. Bakgrunnen for konferansen er at universiteter og høyskoler på oppfordring fra Kunnskapsdepartementet må drøfte sin rolle når det gjelder forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme.

Målgruppe
Sektorens toppledere, sikkerhets- og beredskapsansvarlige, fagpersoner som er interessert i forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme, samt ledere av studentorganisasjoner og studentsamskipnader.

Tid: Fredag 5. januar 2018, kl. 10:00 – 16:00.
Sted: Universitetet i Stavanger (UiS), Tjodhallen, Kjølv Egelands hus.

10.01.18

NOKUT-frokost: Underviserundersøkelsen

NOKUT starter det nye året med å invitere til frokost hvor resultatene fra underviserundersøkelsen presenteres.
Frokosten holdes på MESH, kl. 0800-0930.
Arrangementet streames.

12.01.18

UHR-Lærerutdanning AU-møte

Møte i arbeidsutvalget til UHR-Lærerutdanning, kl. 09.30-15.30 i UHRs lokaler.

16.01.18

UHR-Administrasjon

Møte i UHRs administrasjonsutvalg, kl 10.00-15.30 i UHRs lokaler.

01.02.18

UHR-Bibliotek

Interimarbeidsutvalgsmøte i UHR-Bibliotek, UHRs lokaler.

05.02.18

NOKUT-frokost: Studiebarometeret 5.0

Tall fra studiebarometeret legges fram 5. februar på Mesh i Tordenskiolds gate 3, Oslo

07.02.18

UHRs innkjøpsutvalg

Møte i UHRs innkjøpsutvalg

08.02.18

Møte i UHR-HS AU

Møte i arbeidsutvalget til nasjonal fagstrategisk enhet for utdanning og forskning innen helse- og sosialfag.

08.02.18 - 09.02.18

Bærekraftskonferansen i Bergen 2018: Kunnskap for vår felles fremtid

Den 8. og 9. februar 2018 arrangerer Universitetet i Bergen i samarbeid med andre norske universiteter og høyskoler, Kunnskapsdepartementet, Utenriksdepartementet, Helsedirektoratet og Norad en konferanse om bærekraftsmålene for hele akademia i Norge.
Utgangspunkt for konferansen er hva universiteter og høyskoler kan gjøre for å bidra til å oppfylle de 17 bærekraftsmålene i FNs Agenda 2030.

09.02.18

UHR-HS

Møte i nasjonal fagstrategisk enhet for utdanning og forskning innen helse- og sosialfag.

09.02.18

UHR styremøte

Møte i UHRs styre, UHRs lokaler.

09.02.18

UHR-Publisering

Møte i UHR-Publisering, kl. 10-15, UHRs lokaler

12.02.18 - 13.02.18

UHR-Utdanning

Konstituerende møte i UHR-Utdanning 12. og 13. februar 2018 på OsloMet - Storbyuniversitetet, Pilestredet 46, Oslo.

14.02.18

UHR-Lærerutdannings arbeidsutvalg

Møte i UHR-Lærerutdannings arbeidsutvalg. Skypemøte fra 10 til 13

26.02.18

UHRs økonomiutvalg

Møte i UHRs økonomiutvalg (skype)

28.02.18

NIFU-seminar: Har vi et godt akademisk karrieresystem i Norge?

Får universiteter og høgskoler den kompetansen de trenger med dagens karrieresystem og stillingsstruktur? Hvordan bør de framtidige karriereveiene se ut?

Sted: NIFU, Tøyen (Økernveien 9)
Tid: 28. februar 2018, kl. 14:00-15:30
Påmelding innen mandag 26. februar kl. 14.00. Mer informasjon om program og påmelding les mer på NIFUs nettsider.

05.03.18 - 07.03.18

Dekanskolen 13 - lederutvikling

Tredje samling, Sem gjestegård, Asker.

06.03.18 - 07.03.18

NARMA vårkonferanse 2018 – Open Science

UHRs forskningsadministrative nettverk, NARMA, arrangerer vårkonferanse den 6. og 7. mars 2018 på Thon Hotel Arena, Lillestrøm. Tema for konferansen er open science.

Påmeldingen til NARMAs 7. vårkonferanse er nå åpen, og det vil være mulig å delta på en rekke spennede parallellsesjoner.

13.03.18 - 15.03.18

Internasjonaliseringskonferansen 2018

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) arrangerer Internasjonaliseringskonferansen 2018 (IK 18) i Bodø 13.-15. mars 2018. Påmeldingen er nå åpnet. Har norsk utdanning det som trengs for å utdanne fremtidens verdensborgere? Hvordan forbereder vi studentene på det som kommer? Bli med på diskusjonen. Få inspirasjon, faglig påfyll og nye perspektiver, omgitt av spektakulær nordnorsk natur.

21.03.18 - 22.03.18

NRLU rådsmøte. Høgskolen i Innlandet

09.04.18

UHR styremøte

Møte i UHRs styre, UHRs lokaler kl. 10.00-16.00.

12.04.18

Møte i UHR-HS AU

Møte i arbeidsutvalget til nasjonal fagstrategisk enhet for utdanning og forskning innen helse- og sosialfag.

18.04.18

UHR-Administrasjon

Konstituering av UHR-Administrasjon
Gardermoen

24.04.18

UHR-Lærerutdannings arbeidsutvalg

Møte i UHR-Lærerutdannings arbeidsutvalg, Gardermoen

25.04.18 - 26.04.18

UHR-LU: Lærerutdanningskonferansen 2018

25.4.18: Lærerutdanningskonferansen 2018.
Arbeidstittel:
En lærerutdanning for framtidens barnehage og skole. Forventninger til lærerutdanningene i møtet med nye styringsdokumenter for skole og barnehage.

26.4.18: Høringskonferanse om forslag til nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanning.

25.04.18

Samling for økonomidirektørene

Samling for økonomidirektørene, NTNU Ålesund

02.05.18 - 03.05.18

NFE-HS

Møte i nasjonal fagstrategisk enhet for utdanning og forskning innen helse- og sosialfag.

09.05.18

UHR-Lærerutdannings arbeidsutvalg

Skypemøte i UHR-Lærerutdannings arbeidsutvalg, kl. 10-13

28.05.18 - 30.05.18

UHRs representantskapsmøte

Møte i UHRs representantskap. Vertskap er Samisk høgskole, møtested: Kautokeino.

28.05.18 - 30.05.18

Dekanskolen 13 - lederutvikling

Fjerde samling, Sem gjestegård, Asker.

01.06.18

UHR-Publisering

Møte i UHR-Publisering, kl. 10-15, UHRs lokaler

07.06.18

Møte i NFE-HS AU

Møte i arbeidsutvalget til nasjonal fagstrategisk enhet for utdanning og forskning innen helse- og sosialfag.

13.06.18

UHR styremøte

Møte i UHRs styre, UHRs lokaler.

30.08.18

UHR-Lærerutdannings arbeidsutvalg

Møte i UHR-Lærerutdannings arbeidsutvalg, UHRs lokaler

31.08.18

UHR styremøte

Møte i UHRs styre, UHRs lokaler.

07.09.18

UHR-Publisering

Møte i UHR-Publisering, kl. 10-15, UHRs lokaler

29.10.18

UHR styremøte

Møte i UHRs styre, UHRs lokaler

21.11.18 - 22.11.18

UHRs representantskapsmøte

Møte i UHRs representantskap, sted ikke avklart.

29.11.18

UHR-Lærerutdannings arbeidsutvalg

Møte i UHR-Lærerutdannings arbeidsutvalg, UHRs lokaler

30.11.18

UHR-Publisering

Møte i UHR-Publisering, kl. 10-15, UHRs lokaler

14.12.18

UHR styremøte

Møte i UHRs styre, UHRs lokaler.

ContentEnd