Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta informasjon om arrangementer, nyheter o.l.


RSS

Aktuelt fra UHR kan abonneres på via RSS-feed

ContentStart

Om UHR

Kort om UHR

Universitets- og høgskolerådet (UHR) er det viktigaste samarbeidsorgan for norske universitet og høgskolar og skal bidra til utviklinga av Noreg som ein kunnskapsnasjon på høgt internasjonalt nivå. UHR skal være ein sentral premissleverandør til Storting og regjering og ein viktig utdannings- og forskingspolitisk aktør.

Representantskap
Universitets- og høgskolerådet ledes av et representantskap og et styre. Representantskapet er det øverste organ for Universitets- og høgskolerådet.
Styret
Styret er Universitets- og høgskolerådets talerør utad, og har ansvaret for rådets løpende virksomhet innenfor de rammer som er fastsatt av representantskapet
Organisasjonskart

UHRs organisasjonskart gir en oversikt over fagstrategiske og fellesstrategiske enheter i UHR-strukturen.

Ansatte

UHRs generalsekretær har den daglige ledelsen av rådets sekretariat innenfor de rammer som styret fastsetter. Sekretariatet holder til i Oslo, Stortorvet 2, 0155 Oslo, 5 etasje.

Medlemmer

Her finnes oversikt over UHRs medlemsinstitusjoner, rektorer, styringsorgan, veiledning om medlemskap, m.m.

Lederutvikling
UHRs vedtekter og strategi
Aktivitetskalender
About UHR

Universities Norway (UHR) is a cooperative body for 33 accredited universities and university colleges. UHR’s highest authority is the Council of Representatives. The Council elects the Board, which serves as the executive body. The Board primarily bases its decisions on case studies and recommendations from UHR’s strategic bodies. UHR’s extensive networks enable the organisation to draw on specialised academic and administrative expertise from the entire sector. See the organisational chart.

The main tasks of Universities Norway are to:

  • develop and promote higher education, research, academic and artistic development work, and dissemination;
  • promote the coordination and distribution of tasks within the higher education sector and in relation to other national actors;
  • establish meeting places for the higher education sector in Norway, national authorities, and national and international research and educational environments.

Within the framework of these tasks, UHR has set the following goals for the period 2015–2019:

  1. to be a strong academic and political driving force in the interaction of higher education institutions, authorities and other societal actors, by setting the agenda for important issues related to knowledge policy;
  2. to work to ensure high quality in education and research, with the aim of developing multiple Norwegian academic environments to a high international level;
  3. to promote further development of Norwegian higher education based on the core values of academic freedom and institutional autonomy;
  4. to provide effective services to member institutions, with an emphasis on sound joint solutions.

See the full UHR strategy 2015-2019 (PDF)

Fifty years of university co-operation in Europe (pdf)

EUA

UHR is a collective full member of the European University Association

EUA.jpg

NUS

UHR is a member of Det Nordiske Universitetssamarbeid (NUS).

UHR Norwegian-English termbase

For information about English translations of Norwegian vocabulary for higher education, please visit http://termbase.uhr.no.

ContentEnd