Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta informasjon om arrangementer, nyheter o.l.


RSS

Aktuelt fra UHR kan abonneres på via RSS-feed

ContentStart

SIU

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) er et kompetanse- og informasjonssenter for internasjonalisering av utdanning. SIU er et statlig forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet.

Senteret skal fremme internasjonalisering, kulturell kommunikasjon og internasjonal mobilitet innen utdanning. Senteret skal samordne tiltak på nasjonalt nivå, i samsvar med offisielle retningslinjer for politikken på feltet. SIU er Norges kontor for internasjonale program og tiltak innenfor utdanning og forvalter program for flere offentlige oppdragsgivere. Senteret har og ansvar for å profilere Norge som utdanningsnasjon og arbeidsland for forskere, drive informasjonsarbeid, rådgivning og utredning. 

SIU forvalter samarbeidsprogrammer innenfor høyere utdanning og forskning på oppdrag for flere offentlige oppdragsgivere og er finansiert gjennom bidrag fra:  

  • Kunnskapsdepartementet (KD)
  • Utenriksdepartementet (UD)
  • Utdanningsdirektoratet
  • Norad
  • Nordisk Ministerråd
  • Europakommisjonen

 

Profilering av Norge som studie- og forskningsland gjøres under slagordet "Look up! Study in Norway" der webportalen www.studyinnorway.no er sentral. Her finnes blant annet oversikt over engelskspråklige studietilbud i Norge samt materiell og informasjon på ulike språk.

 

For å stimulere til økt studentmobilitet ut fra Norge har SIU etablert nettportalen www.studeriutlandet.no

 

Les mer på SIUs hjemmesider.
 

 

 

 

 

 

ContentEnd