Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta informasjon om arrangementer, nyheter o.l.


RSS

Aktuelt fra UHR kan abonneres på via RSS-feed

ContentStart

Europarådet

Europarådet ble etablert i 1949 som et myndighetssamarbeid mellom ti land i Vest-Europa. Etter senere utvidelser og etableringen av nye demokratier i Øst- og Sentral-Europa har Europarådet nå 47 medlemsland, hvorav det siste er Montenegro som ble medlem i mai 2007. Det er dessuten fem observatørland: Canada, Vatikanstaten, Japan, Mexico og USA. Hovedmålene er å ivareta menneskerettigheter og demokrati samt Europas kulturelle identitet og mangfold. Arbeidsprogrammet omfatter de fleste samfunnsområder (bortsett fra forsvar) og har egne komiteer bl.a. for utdanning og for høyere utdanning og forskning.

 
Europarådets komité for høyere utdanning og forskning (CD-ESR) består av en departementsrepresentant og en representant for universitetssektoren / høyere utdanning fra hvert land. De norske representantene utpekes av Kunnskapsdepartementet (seniorrådgiver Gro Beate Vige) og Universitets- og høgskolerådet (underdirektør Guri Bakken).
 
Komiteen har i mange år arbeidet for gjensidig godkjenning av høyere utdanning mellom medlemslandene og står sammen med UNESCO bl.a. for utarbeidelsen av den såkalte Lisbon Convention, som også Norge har sluttet seg til. Konvensjonen er et viktig instrument i arbeidet med internasjonal studentutveksling fordi den sikrer studentene uttelling for utdanning de tar med seg hjem fra andre land. Sammen med UNESCO og EU-kommisjonen har Europaråd-komiteen også stått bak utviklingen av Diploma Supplement. Europarådets konvensjoner og internasjonale avtaler er bindende for de medlemslandene som har ratifisert den enkelte konvensjon.
 
Lisboa-konvensjonen og andre viktige dokumenter finnes her
 
For tiden (2007) arbeider komiteen primært med følgende områder:
• Politikk og virkemidler for godkjenning av kvalifikasjoner
• EHEA (Det europeiske området for høyere utdanning)
• Styring og ledelse av høyere utdanning
• Statlig ansvar for høyere utdanning og forskning
• Målrettede samarbeidsaktiviteter
 
Dette betyr at både kvalitetssikring av høyere utdanning og utvikling av et kvalifikasjonsrammeverk står sentralt i komiteens arbeid. Livslang læring er et annet sentralt område.
 
 

ContentEnd