Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta informasjon om arrangementer, nyheter o.l.


RSS

Aktuelt fra UHR kan abonneres på via RSS-feed

ContentStart

EUA

European University Association (EUA) ble etablert 31. mars 2001 ved sammenslutning av de to europeiske samarbeids-organisasjonene Association of European Universities (CRE) og Confederation of European Union Rectors' Conferences (Konføderasjonen). European University Association (EUA) representerer nå nærmere 850 universiteter i 47 land, og 35 nasjonale rektorkonferanser (tilsvarende UHR).

Universitets- og høgskolerådet har status som "founding member" i EUA med fulle rettigheter i denne nye pan-europeiske organisasjonen. Alle UHRs medlemsinstitusjoner er kollektivt tilsluttet EUA. Universitetene og flere av de vitenskapelige høgskolene er individuelle medlemmer i EUA. Høgskolene kan få assosiert individuelt medlemskap og derigjennom bl.a. delta i EUAs halvårlige konferanser, og mange seminarer og utviklingsprosjekter.
 

Universitets- og høgskolerådet er representert i EUA Council ved leder og generalsekretær.
 

 EUA er en aktiv hovedpartner i Bologna-prosessen, og mye ressurser legges ned i å skaffe nødvendig beslutningsunderlag i forbindelse med Ministerkonferansene. Bl.a. har det blitt utarbeidet Trendsrapporter til hver av konferansene (den siste er Trends V rapporten), og fra generalforsamlingene de siste årene er det blitt utformet policydokument som underlag for EUAs hovedpresentasjoner på Ministerkonferansene (det siste er Lisboa-deklarasjonen)

 

Andre viktige arbeidsområder for EUA er:

 • Det europeiske forskningssamarbeidet (ERA- European Research Area og EIT- European Institute of Technology)
   
 • Forskerutdanning,
   
 • Institusjonenes sentrale rolle i høyere utdanning og forskning,
   
 • Kvalitetsutvikling og kvalitetssikring
   
 • Institusjonsevalueringer
   
 • Internasjonalt register for kvalitetssikringsorganer  fra 2008. (EUA er en av 4 stakeholders)

 

Sentrale dokumenter:

 

På denne nettsiden finnes en oversikt over ulike EUA publikasjoner, se: http://www.eua.be/Publications.aspx 

 

I 2007 var UHRs generalsekretær chair for møtene mellom generalsekretærene fra de 35 rektorkonferansene i EUA.
 

Det pågår nå en debatt i EUA Council om organisasjonen fortsatt skal være en universitetsorganisasjon, eller om den skal ta mål av seg til å favne over hele sektoren høyere utdanning, slik de nasjonale organisasjonene gjør i Norge, Sverige, England og Tyskland.
 

Les mer om EUA på deres hjemmeside.

 

 

 

 

ContentEnd