Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta informasjon om arrangementer, nyheter o.l.


RSS

Aktuelt fra UHR kan abonneres på via RSS-feed

ContentStart

Samarbeidspartnere

SIU

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) er et kompetanse- og informasjonssenter for internasjonalisering av utdanning. SIU er et statlig forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet.

NUS
Det Nordiske Universitetssamarbeid (NUS) ble etablert i 1995 og er et organisatorisk samarbeid mellom Finlands universitetsrektorers råd, Danske Universiteter, Sveriges universitets- och högskoleförbund, Universiteternes Sam.udvalg (Island) og Universitets- og høgskolerådet (Norge).
EUA

European University Association (EUA) ble etablert 31. mars 2001 ved sammenslutning av de to europeiske samarbeids-organisasjonene Association of European Universities (CRE) og Confederation of European Union Rectors' Conferences (Konføderasjonen). European University Association (EUA) representerer nå nærmere 850 universiteter i 47 land, og 35 nasjonale rektorkonferanser (tilsvarende UHR).

EU
Det foregår et omfattende samarbeid mellom Norge og EU på utdannings- og forskningsområdet. Se også Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island.
Europarådet
Europarådet ble etablert i 1949 som et myndighetssamarbeid mellom ti land i Vest-Europa. Etter senere utvidelser og etableringen av nye demokratier i Øst- og Sentral-Europa har Europarådet nå 47 medlemsland, hvorav det siste er Montenegro som ble medlem i mai 2007. Det er dessuten fem observatørland: Canada, Vatikanstaten, Japan, Mexico og USA. Hovedmålene er å ivareta menneskerettigheter og demokrati samt Europas kulturelle identitet og mangfold. Arbeidsprogrammet omfatter de fleste samfunnsområder (bortsett fra forsvar) og har egne komiteer bl.a. for utdanning og for høyere utdanning og forskning.

ContentEnd