Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta informasjon om arrangementer, nyheter o.l.


RSS

Aktuelt fra UHR kan abonneres på via RSS-feed

ContentStart

Bologna-prosessen

Bologna-prosessen er et samarbeid mellom 46 europeiske land hvor målet er å skape et felles europeisk område for høyere utdanning (European Higher Education Area - EHEA). Ministrene møttes første gang i Bologna i 1999 og definerte hovedsatsningsområdene det skulle jobbes med. Ministrene har siden møttes annethvert år for å gjøre opp status for hvor langt man har kommet, samt stake ut kursen videre for høyere utdanning i Europa. Nye satsningsområder, slik som doktorgradsutdanningen, er også lagt til. Denne frivillige samarbeidsprosessen har vist seg svært effektiv, og på møtet i 2009 vedtok man at samarbeidet skal fortsette mot 2020.

 

Tidligere dokumenter og møter: 

Fra og med 1. juli 2010 overtok Romania sekretariatet for Bologna-prosessen som vertsland for neste ministeriemøte i prosessen. Møtet fant sted i Bucuresti 26. og 27. april 2012. Mars 2010 møttes ministre fra de nå 47 deltakende land i Bologna-prosessen i Budapest-Wien. Les mer på Kunnskapsdepartmentets nettsider og her

  • Bologna-prosessens nettsider fra juli 2007 til juni 2010 finnes her.
  • Kunnskapsdepartementet har utarbeidet et faktablad om Bologna-prosessen (pdf)
  • De ansvarlige ministrene møtes hvert annet år. Til hver av ministerkonferansene er det utarbeidet en statusrapport (stocktaking report) om status for implementeringen av prosessens ulike elementer i de enkelte land. Rapporten som ble lagt fram i London i mai 2007 kan lastes ned her (pdf).
  • Kommunikeet fra ministerkonferansen i London ligger her (pdf). 


Sentrale tema for Bolognaprosessen videre mot 2010 er:

  • EQF – Europeisk kvalifikasjonsrammeverk
  • Internasjonalt register for kvalitetssikringsorgan
  • Den sosiale dimensjonen
  • Globalisering – Bologna-prosessen i forhold til resten av verden
  • Doktorgradsutdanning

 

 

ContentEnd