Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta informasjon om arrangementer, nyheter o.l.


RSS

Aktuelt fra UHR kan abonneres på via RSS-feed

ContentStart

Internasjonalt

Bologna-prosessen
Bologna-prosessen er et samarbeid mellom 46 europeiske land hvor målet er å skape et felles europeisk område for høyere utdanning (European Higher Education Area - EHEA). Ministrene møttes første gang i Bologna i 1999 og definerte hovedsatsningsområdene det skulle jobbes med. Ministrene har siden møttes annethvert år for å gjøre opp status for hvor langt man har kommet, samt stake ut kursen videre for høyere utdanning i Europa. Nye satsningsområder, slik som doktorgradsutdanningen, er også lagt til. Denne frivillige samarbeidsprosessen har vist seg svært effektiv, og på møtet i 2009 vedtok man at samarbeidet skal fortsette mot 2020.
Samarbeidspartnere
Lenker til nyhetstjenester

ContentEnd