ContentStart

FoU-basert utdanning

Denne siden inneholder informasjon fra arbeidsgruppen om FoU-basert utdanning.

Utdanning i endring. Nye muligheter for FoU + Utdanning

UHRs utdanningsutvalg og forskningsutvalg har samarbeidet om å lage en oppfølging av «Hjerterapporten» (FoU + Utdanning = Sant) som kom i 2010. Inspirasjonsnotatet, Utdanning i endring. Nye muligheter for FoU + Utdanning, er resultatet av arbeidet til en nasjonal arbeidsgruppe satt ned av UHR. En rekke eksempler illustrerer hvordan man kan koordinere aktiviteter og sikre synergi mellom forskning, innovasjon, utdanning og studentaktiv undervisning.

Inspirasjonsnotatet kan lastes ned her. .

Arbeidsgruppen har bestått av:

  • Rektor Marianne Synnes, HiÅ (leder)
  • Dekan Knut Patrick Hanevik, HiOA
  • Professor Ingrid Maria Hanken, NMH
  • Professor Torbjørn Digernes, NTNU 
  • Professor Anders Malthe-Sørenssen, UiO
  • Studentrepresentant Alexander Sæbø Løtvedt, NSO

Sekretærer for forskningsutvalget og utdanningsutvalg aet, Rakel Christina Granaas og Rachel Glasser, har vært sekretariat for gruppen.

Tidligere rapport - 2010:

UHR nedsatte en arbeidsgruppe som skal vurdere hvordan lovens krav om FoU-basert utdanning skal  forstås og hvordan samspillet mellom utdanning og forsknng kan styrkes. Arbeidsgruppens mandat og sammensetning finner du her. Arbeidsgruppen leverte sin rapport juli 2010:  Utdanning + FoU = Sant (pdf)  

Seminar - oktober 2010:

Utdanning + FoU = Sant - Seminar om FoU-basert utdanning, Universitetet i Tromsø, 11. og 12. oktober 2010.

Presentasjon fra seminaret:

 Utdanning + FoU - De gode eksemplene (brev fra UHR til medlemsinstitusjonene, 15.12.2011)

 

 

ContentEnd