ContentStart

Innspill forskningsmelding

UHR sendte inn et overordnet innspill til forskningsmeldingen i januar. Innspillet kan lastes ned her.

UHR var en av 11 aktører som stod bak Kunnskapserklæringen, Kunnskapserklæringen ble overlevert statsråd Kristin Halvorsen under Kunnskapsdepartementets innspillskonferanse 28. mars.

Innspill fra UHRs strategiske utvalg:

Innspill fra UHRs underliggende organer:

I tillegg har Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif) sendt et eget innspill.

ContentEnd