Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta informasjon om arrangementer, nyheter o.l.


RSS

Aktuelt fra UHR kan abonneres på via RSS-feed

ContentStart

Tre lederutviklingsprogram for faglige ledere

Publisert: 03.11.17

Universitetet i Oslo (UiO) tilbyr i 2018 tre lederutviklingsprogrammer spesielt tilrettelagt for faglige ledere. Disse er: Utdanningslederprogrammet (ULP5),  Forskningslederprogrammet - Consolidating Level (FLP1) og Forskningslederprogrammet - Starting Level (RLP Start 2018).

  • Utdanningslederprogrammet (ULP5) rettet mot ledere med ansvar for ett eller flere studieprogram eller emnegrupper med stort koordineringsbehov
  • Forskningslederprogrammet - Consolidating Level (FLP12) rettet mot erfarne forskningsledere med lederansvar for gruppe, senter, større prosjekt etc
  • Forskningslederprogrammet - Starting Level (RLP Start 2018) rettet mot forskere som er i startfasen av forskningsledelse

Alle programmene er åpne for søkere fra eksterne institusjoner. Mer informasjon finnes på programmenes nettsider: https://www.uio.no/for-ansatte/kompetanse/lederutvikling/ Her finnes invitasjonsbrev til institusjonene og informasjon om det enkelte program med nærmere omtale av målgruppene. I tillegg mer informasjon om hovedfokus i programmene, krav til deltakerne, søknads- og opptaksprosess, samt søknadsskjema.

Interesserte institusjoner fremmer sine søkere til et program samlet og prioritert.
Det er felles søknadsfrist for de tre programmene den 1. februar 2018. Påmelding av søkere i prioritert rekkefølge, vedlagt de utfylte søknadsskjemaene for disse, oversendes pr epost til lederprogram-af@admin.uio.no

Tilbake

ContentEnd