Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta informasjon om arrangementer, nyheter o.l.


RSS

Aktuelt fra UHR kan abonneres på via RSS-feed

ContentStart

Prioriteringer i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning

Publisert: 28.05.14

Kunnskapsministeren la fredag 23. mai frem regjeringens prioriteringer i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Gjennom langtidsplanen vil regjeringen satse på noen områder hvor Norge enten har strategiske fortrinn, behov for mer kunnskap eller for å stimulere til nye ideer, nye næringer og omstillingsdyktig kompetanse.

Følgende langsiktige prioriteringer i langtidsplanen skal bidra til å bygge kapasitet, sikre fleksibilitet og gi flere muligheter i fremtiden. De seks områdene som ressursinnsatsen på forskning og høyere utdanning skal rettes mot de kommende årene er:

  1. Hav
  2. Klima, miljø og miljøvennlig energi
  3. Muliggjørende teknologier
  4. Bedre og mer effektive offentlige tjenester
  5. Et innovativt og omstillingsdyktig næringsliv
  6. Verdensledende fagmiljøer

 Les mer på Kunnskapsdepartementets nettsider

Se også:

Tilbake

ContentEnd