Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta informasjon om arrangementer, nyheter o.l.


RSS

Aktuelt fra UHR kan abonneres på via RSS-feed

ContentStart

Økende behov for doktorgradskompetanse

Publisert: 16.02.12

En arbeidsgruppe nedsatt av Kunnskapsdepartementet og Universitets- og høgskolerådet (UHR) har lagt frem en rapport som vurderer forholdet mellom samfunnets behov og tilbud av personer med doktorgradsutdanning. For første gang er dette også brutt ned på fagområder noe som  gir vesentlig bedre grunnlag for å vurdere tilbud og behov.

Rapporten viser at det vil bli en mangel på stipendiater i årene fremover, spesielt innenfor teknologi- og realfag. De tre siste årene har det ikke kommet nye stipendiat og postdoktorstillinger, og måltall på behov for stipendiater var fra 2002. UHR meldte inn til KD et behov for sammen å se på tall for fremtidig behov, innenfor fagområder og i forhold til vekst i studenttall og kommende generasjonsskifte, og ikke minst behov i næringsliv og samfunn forøvrig.

- Det som kommer veldig klart frem i denne rapporten er at det må komme en vekst i stipendiatstillinger og at en videre nullvekst i stipendiatstillinger vil føre til nedbygging av forskningskapasiteten i landet, sier Jan Haaland, rektor ved NHH og leder av Universitets- og høyskolerådet (UHR).

Arbeidsgruppen foreslår en opptrapping av i overkant av 350 stipendiatstillinger per år for å møte behovene fremover. Dette vil være i tråd med kapasiteten i forsknings- og undervisningssystemet jf gruppen. En investering i stipendiater er nyttig investering for kunnskapssamfunnet. Hevet kompetanse gir større fleksibilitet og tilpasningsdyktighet ved omstillinger og kriser konkluderer rapporten. Arbeidsgruppen trekker også frem positive erfaringer med nærings-ph.d.-ordningen, rapporten viser at man må fortsette å satse på denne ordningen, og at man samtidig kan vurdere liknende ordninger for offentlig virksomhet.
- Ekspertgruppas anbefaling innebærer et meget stort løft. Selv om det vil  være krevende, mener jeg ekspertgruppa på en velbegrunnet måte viser en realistisk vei fremover sier Aasland ifølge KDs nettsider.

UHR er også opptatt av at institusjonene har behov for fleksible ordninger og at en andel av stipendiatstillingene kan brukes til postdoktorstillinger. - Det er viktig for våre universiteter og høgskoler å ha begge typer og samtidig ha fleksibiliteten til å velge, sier Jan I. Haaland. Postdoktorstillingene gir våre institusjoner rom for å tenke langsiktig (langsiktige karriereløp).
- Departementet må i tillegg snarest fullfinansiere flere stipendiatstillinger, gjerne allerede i revidert nasjonalbudsjett for 2012, sier Haaland.


Rapporten kan lastes ned her.

Se også:
- Mangel på stipendiater i årene framover (KDs nettsider 14.02.2012)
- Varsler om doktormangel (På Høyden, 14. februar 2012)
- Mangel på stipendiater i årene framover (Forskerforbundet, 14.02.2012)
- Doktorsug i næringslivet (Dagens Næringsliv, 15.02.2012)
- Trenger flere tusen doktorgrader (Forskerforum, 15.02.2012)

 

Tilbake

ContentEnd