Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta informasjon om arrangementer, nyheter o.l.


RSS

Aktuelt fra UHR kan abonneres på via RSS-feed

ContentStart

Nye arbeidsutvalg og ledelse for UHR-Helse og sosial og for UHR-Utdanning

Publisert: 13.02.18

Nye Universitets- og høgskolerådet (UHR) implementeres fra 1. januar 2018 og i løpet av våren 2018 vil UHRs strategiske råd og utvalg konstitueres og få nye navn, arbeidsutvalg og ledelse. UHR-Helse og sosial og UHR-Utdanning har nå hatt sine konstituerende møter og fått ny ledelse og nytt arbeidsutvalg.

Det konstituerende møtet for UHR-Helse og sosialfag (UHR-HS) ble avholdt 9. februar 2018.
UHR-HS vedtok at arbeidsutvalget skal ha 9 institusjonsmedlemmer og 4 varamedlemmer. Det gir UHR-HS et AU med 10 representanter, da NSO har en 1 studentrepresentant i AU.

Ny leder og nestleder for UHR-HS er:

 • Randi Skår, dekan, Høgskulen på Vestlandet (leder)
 • Anders Johan Wickstrøm Andersen, dekan,Universitetet i Agder (nestleder)

På bildet, fra venstre:
Heidi Kapstad, dekan, Høgskolen i Sørøst-Norge (vara); Steinar Vikholt, NSO (vara); Hanne Thommesen, dekan, Nord Universitet; Anders Johan Wickstrøm Andersen, dekan, UiA (nestleder); Gro Jamtvedt, dekan, OsloMet – Storbyuniversitetet; Toril Forbord, prodekan, NTNU; Elisabeth Brodtkorb, VID vitenskapelige høgskole; Randi Skår, dekan, Høgskulen på Vestlandet (leder)

AU-medlemmer og varamedlemmer som ikke er med på bildet:
Medlemmer: Bente Wold, dekan, Universitetet i Bergen; Kristin Margrethe Heggen, visedekan, UiO; Per Bakke, dekan, Universitetet i Bergen; Inger Heimdal, NSO
Varamedlemmer: Thrina Loennechen, dekan, UiT, Norges arktiske universitet; Kristin Akerjordet, dekan, Universitetet i Stavanger; Lars Mathisen, Lovisenberg diakonale høgskole

UHR-utdanning hadde sitt første møte 12. og 13. februar og her er det nye arbeidsutvalget:

 • Leder: Viserektor Oddrun Samdal, UiB
 • Nestleder: Viserektor Halvor Austenå, HSN
 • Prorektor Anne Borg, NTNU
 • Prorektor Nina Waaler, OsloMet
 • Rektor Steinar Kristoffersen, HiMolde
 • Studiedirektør Jan Atle Toska, Nord
 • Prorektor Sander Josephson Sværi, Høyskolen Kristiania
 • 1 representant fra NSO. På bildet: Ida Austgulen

Vararepresentanter:

 • Dag Husebø, UiS 
 • Erik F. Langdalen, instituttleder, AHO 
 • Wenche Jakobsen, prorektor utdanning og kvalitet, UiT 
 • Greta Hilding, studiedirektør, UiA 
 • Stine Grønvold, prorektor for utdanning,HINN

Tilbake

ContentEnd