Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta informasjon om arrangementer, nyheter o.l.


RSS

Aktuelt fra UHR kan abonneres på via RSS-feed

ContentStart

Nasjonale veiledende retningslinjer for universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse

Publisert: 09.03.15

Utdanningsutvalgets arbeidsgruppe  for UH-pedagogikk har utarbeidet forslag til veiledende retningslinjer for UH-pedagogisk basiskompetanse. Utdanningsutvalget sendte retningslinjene på høring våren 2014. 20 medlemsinstitusjoner avga høringsuttalelser.

Utkastet til nasjonale veiledende retningslinjer har blitt grundig diskutert i utdanningsutvalget. Med retningslinjene rettes oppmerksomheten mot kvalitet i undervisningen, og UHR ser dette som et viktig insitament for å få et felles grunnlag for universitetenes og høgskolenes arbeid med å styrke undervisningskvaliteten. Dette ansvaret ligger hos institusjonene, men vi håper at de veiledende retningslinjene kan bidra på en god måte i institusjonenes arbeid på dette området.  

Styret fattet følgende vedtak:

  1. UHRs styre gir sin anbefaling til «De nasjonale veiledende retningslinjer for universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse».
  2. Retningslinjene sendes ut til UH-sektoren sammen med styrets vedtak, og legges ut på UHRs nettsider. 
  3. Styret ber videre utdanningsutvalget om å arbeide for å få oversikt over, informere om og eventuelt støtte opp om bruken av retningslinjene og utvikling av UH-pedagogiske kurs, i samarbeid med det nasjonale nettverket for UH-pedagogikk. Aktuelle tiltak kan f.eks. være nasjonale konferanser, evalueringer m.m. Utdanningsutvalget bes også å vurdere om det skal nedsettes en arbeidsgruppe som får i oppgave å utrede et system for merittering innen undervisning i UH-sektoren.

Vi håper at de veiledende retningslinjene tas i bruk og oppleves som nyttige for institusjonene. Utdanningsutvalget vil følge opp arbeidet med denne saken nasjonalt, og tar gjerne imot innspill fra sektoren. Retningslinjene kan lastes ned her

Tilbake

ContentEnd