Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta informasjon om arrangementer, nyheter o.l.


RSS

Aktuelt fra UHR kan abonneres på via RSS-feed

ContentStart

NARMAs vårkonferanse 2018 – Open Science

Publisert: 04.12.17

UHRs forskningsadministrative nettverk, NARMA, arrangerer vårkonferanse den 6. og 7. mars 2018 på Thon Hotel Arena, Lillestrøm. Tema for konferansen er open science.

Påmeldingen til NARMAs 7. vårkonferanse er nå åpen, og det vil være mulig å delta på en rekke spennede parallellsesjoner:

  • Kompetanseutvikling gjennom profesjonalisering og soft-skills
  • Administrativ støtte til forskeres karriereutvikling
  • Konfidensialitets- og intensjonsavtaler. Hva er forskjellen på en samarbeidspartner og en underleverandør. Unntaket for FoU-tjenester i anskaffelsesregelverket 
  • Responsible Research and Innovation (RRI)
  • TDI-modellen og nasjonale forskningsinfrastrukturer
  • EUs 9. rammeprogram og EØS
  • Forskningsetikk

Les mer om konferansen, se foreløpig program og innledere på NARMAs nettsider.

Klikk her for å gå direkte til påmeldingsskjema for NARMA-konferansen.

NARMA er et forskningsadministrativt nettverk under Universitets- og høgskolerådet. Nettverket jobber med å ivareta og koordinere arbeidet med å utvikle og profesjonalisere ledelses- og forvaltningsoppgaver innen forskningsadministrasjon. Dette skjer blant annet gjennom å arrangere konferanser, workshops og kurs samt bidra til utvikling av gode nettverk mellom norske UH-institusjoner, utad mot myndigheter og finansiører og mot andre nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Klikk her for å lese mer på NARMAs nettsider.

Tilbake

ContentEnd