Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta informasjon om arrangementer, nyheter o.l.


RSS

Aktuelt fra UHR kan abonneres på via RSS-feed

ContentStart

Karakterkrav i norsk og matematikk for opptak til sykepleierutdanning

Publisert: 03.11.17

Regjeringen vil innføre krav om minst karakteren tre i fagene norsk og matematikk for opptak til sykepleierutdanning. – Karakterkrav vil styrke rekrutteringen og kvaliteten på utdanningen og få flere studenter til å fullføre sykepleierstudiet, sier kunnskapsminister Henrik Asheim i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet. 

Fra og med høsten 2019 vil regjeringen innføre karakterkrav for opptak til sykepleierutdanning. Søkere må ha et gjennomsnitt på minst karakteren tre i norsk og tre i fellesfaget matematikk fra videregående skole for å være kvalifisert til opptak. Målet er å styrke kvaliteten på sykepleierutdanningen og tjenestene sykepleierne utfører. − Innføringen av karakterkrav er med på å sørge for kvalitet og kompetanse som sykepleierne trenger for å sikre gode helsetjenester i tiden fremover, sier Asheim. 

Bedre pasientsikkerhet

Forbundsleder Eli Gunhild By i Norsk sykepleierforbund mener at å sette krav til utdanningen handler om pasientsikkerhet.  − Dyktige sykepleiere er helt avgjørende for å kunne løse fremtidens oppgaver i en helsetjeneste som blir mer og mer kompleks og kunnskapskrevende.  Det er flott at Regjeringen har fulgt vår anbefaling og nå innfører karakterkrav. Det har vi venta på, sier forbundsleder Eli Gunhild By i NSF. 

Klikk her for å lese hele pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet.

Tilbake

ContentEnd