Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta informasjon om arrangementer, nyheter o.l.


RSS

Aktuelt fra UHR kan abonneres på via RSS-feed

ContentStart

Innføring av totalkost i UH-sektoren

Publisert: 14.03.13

UHR har nå etablert en egen "TDI-gruppe" som skal sørge for god opplæring og informasjon om innføring av totalkostmodellen ved universiteter og høgskoler. 

Gruppen utarbeider nå et program for informasjons- og opplæringsseminarer som skal gjennomføres i 2013 slik at alle UHRs medlemsinstitusjoner vil kunne sende administrativt ansatte som jobber med ekstern finansiering (både fra forskningsadministrativt og økonomifaglig personale). Invitasjon til seminarene vil bli sendt ut over påske og blir kunngjort på UHRs nettsider. 

Den første møteplassen hvor TDI-modellen (TDI= tid, direkte kostnader og indirekte kostnader) diskuteres i detalj er på NARMA-konferansen 16.-17. april på Gardermoen. 

I tillegg blir det etablert et eget diskusjonsforum/epostliste for spørsmål og svar, samt gjensidig læring om TDI. 

Innføres for fullt fra 2014

TDI-modellen innføres for fullt fra 2014 og skal benyttes i søknader som sendes til Forskningsrådet i 2014. Parallelt med opplæring og implementering ved institusjonene arbeider Forskningsrådet med videreutvikling av sine søknadsskjemaer med tanke på den nye modellen. Dagens søknadsskjema er imidlertid tilpasset et totalkostnadsprinsipp selv om den ikke helt er i overensstemmelse med TDI-modellens inndeling av kostnadskategorier. Det er derfor utarbeidet en veiledning for hvordan disse skal fylles inn i søknadsskjemaet, og det er ikke noe i veien for å legge TDI-modellen til grunn for søknader allerede nå i 2013. Veiledning finner du her 

Mer om TDI og regneark finner du her

TDI-gruppen har følgende sammensetning:

  • Harry Aas, Universitetet i Agder, leder
  • Bjørn Heistad, Høgskolen i Nord-Trøndelag
  • Kristine Aall S. Knudsen, Universitetet i Oslo
  • Knut Sverre Bjørndalen Røang, Høgskolen i Oslo og Akershus
  • Lise T. Sagdahl, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • Anita Vigstad, Universitetet i Bergen
  • Per Heitmann, Universitetet i Oslo

 

Tilbake

ContentEnd