Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta informasjon om arrangementer, nyheter o.l.


RSS

Aktuelt fra UHR kan abonneres på via RSS-feed

ContentStart

Glad for at sektoren tar initiativ mot mobbing og trakassering

Publisert: 06.03.18

Mandag 5. mars møtte forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø UHRs ledelse og UHRs arbeidsgruppe mot mobbing og trakassering.

Statsråd Nybø tok initiativ til møtet for å diskutere arbeidet som gjøres i UH-sektoren og gjennom UHRs arbeidsgruppe samt hvordan Kunnskapsdepartementet kan bidra i oppfølgingen.

Arbeidsgruppen skal bidra til å samordne UH-institusjonenes innsats for å kartlegge, forebygge og sikre gode systemer for varsling og oppfølging av mobbing og trakassering for ansatte og studenter. Frank Reichert, rektor ved Universitetet i Agder og leder for UHRs arbeidsgruppe mot mobbing og trakassering, sier at han setter stor pris på ministerens engasjement i saken, og at alt nå ligger til rette for en god prosess. Arbeidet har bred oppslutning på ledernivå, og dette er bra!

Mari Sundli Tveit, styreleder i UHR, uttaler at sektoren må ha nulltoleranse for mobbing og trakassering, og at UHRs styre vil følge saken tett. 

Iselin Nybø oppsummerte med at hun er svært tilfreds med at UHR har tatt tak i denne viktige oppgaven. Den overordnete ambisjonen er at det ikke skal forekomme mobbing og trakassering i UH-sektoren, men dersom det skjer skal vi behandle sakene på en ordentlig måte og ha gode rutiner som ivaretar begge parter.

Følg lenken for å lese mer om arbeidsgruppens mandag og sammensetning

Bildetekst: UHRs arbeidsgruppe mot mobbing og trakassering, fra venstre: Rønnaug Mathiassen Retterås, Anita Sandberg, Morten Kjerstad Larsen, Ingunn Ugland, Ida Austgulen, Frank Reichert og Jørn Mortensen. Følgende medlemmer var ikke tilstede på møtet: Elsa Almås, Øystein Gullvåg Holter og Mariann Helen Olsen.

Se også nyhetsoppslag fra Universitetet i Agder og Khrono.

Tilbake

ContentEnd