Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta informasjon om arrangementer, nyheter o.l.


RSS

Aktuelt fra UHR kan abonneres på via RSS-feed

ContentStart

Generelle karakterbeskrivelser i UH-sektoren

Publisert: 22.04.10

I lys av undersøkelser som er gjort av karaktersetting de siste årene satte UHRs utdanningsutvalg ned en gruppe som ble bedt om å se nærmere på de generelle karakterbeskrivelsene. Gruppen leverte en tilleggsrapport juli 2009, denne rapporten har vært på høring og det kom inn svar fra 17 høringsinstanser. Høringssvarene var svært sprikende, noe som gjør at styret ikke ser det som hensiktsmessig å endre de generelle karakterbeskrivelsene på nåværende tidspunkt.

UHRs styre behandlet saken i styremøtet 8. og 9. april, hvor det ble vedtatt at:


Dagens generelle karakterbeskrivelser beholdes inntil institusjonene har fått mer erfaring med kvalifikasjonsrammeverket. Styret anmoder samtidig UHRs medlemsinstitusjoner og fagmiljø om å supplere de generelle karakterbeskrivelsene med fag- og nivåspesifikke karakterbeskrivelser.

 

Lenke til de gjeldende beskrivelsene.

 

 

Tilbake

ContentEnd