Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta informasjon om arrangementer, nyheter o.l.


RSS

Aktuelt fra UHR kan abonneres på via RSS-feed

ContentStart

Beredskapskonferansen i Stavanger 2018: Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

Publisert: 04.12.17

Beredskapsrådet og Universitetet i Stavanger i samarbeid med Kunnskapsdepartementet arrangerer 5. januar 2018 en konferanse for hele universitets- og høyskolesektoren. Bakgrunnen for konferansen er at universiteter og høyskoler på oppfordring fra Kunnskapsdepartementet må drøfte sin rolle når det gjelder forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Hva er kunnskapssektorens ansvar?

En viktig oppgave for Beredskapsrådet er å legge til rette for at det kan utvikle seg en samordnet praksis i sektoren når det gjelder forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Utfordringer er at samfunnet enda ikke har kunnskap nok om radikaliseringsprosesser og lite grunnlag for å si hva som egner seg. 

Norske universiteter er åpne for alle og akademisk frihet er nedfelt i lovverket –  ytringsfrihet er sett på som en viktig verdi. Studenter og vitenskapelige ansatte har rett til å uttrykke meninger og ideer, og utvikle forskning og prosjekter, uten å måtte frykte sensur eller sanksjoner. 

Tid: Fredag 5. januar 2018, kl. 10:00 – 16:00.
Sted: Universitetet i Stavanger (UiS), Tjodhallen, Kjølv Egelands hus.

Målgruppe

Sektorens toppledere, sikkerhets- og beredskapsansvarlige, fagpersoner som er interessert i forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme, samt ledere av studentorganisasjoner og studentsamskipnader. 

Påmelding

For mer informasjon om konferansen og påmelding: http://www.uis.no/samfunn-og-samarbeid/konferanser-og-moteplasser/konferanser/beredskapsradets-konferanse-2018/ 

Tilbake

ContentEnd